Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.      Sluiten
 

Privacyverklaring

Inleiding
Het is mogelijk dat Kroniek van Enkhuizen bij het aanbieden van diensten informatie van u als Kroniek-gebruiker verwerkt (deze informatie wordt hieronder aangeduid als 'persoonsgegevens'). De onderstaande regels hebben we voor onszelf opgesteld om u een waarborg te bieden dat wij zorgvuldig met uw informatie zullen omgaan. U kunt ons te allen tijde aan deze regels houden.
 
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Kroniek van Enkhuizen, De Star 32, 1601 MH Enkhuizen.
Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht
Uitgangspunt van Kroniek van Enkhuizen is dat het verstrekken van persoonsgegevens aan Kroniek  van Enkhuizen of haar partners niet verplicht is. U heeft ten allen tijde zelf de keuze of u gegevens wilt invoeren. Om gebruik te kunnen maken van een aantal Kroniek-diensten is het invoeren van persoonsgegevens ook niet noodzakelijk. Voor het gebruik van andere diensten verlangt Kroniek wel dat persoonsgegevens worden ingevoerd. Het is mogelijk dat u geen gebruik kunt maken van sommige diensten als u geen persoonsgegevens aan Kroniek van Enkhuizen verstrekt.
 
Omgaan met persoonsgegevens
Kroniek kan bij het aanbieden van diensten persoonsgegevens verwerken. Het gaat hierbij niet alleen om gegevens als naam, adres, woonplaats, geboortedatum, sekse en e-mailadres, maar ook om gegevens over interesses van u als gebruiker van één van onze websites. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld bij de Kroniek bekend zijn omdat u hebt aangegeven dat bepaalde onderwerpen je interesseren. Ook is het mogelijk dat de Kroniek uw interesses heeft afgeleid uit de manier waarop u van de diensten van Kroniek gebruik maakt (bijvoorbeeld door te kijken welke webpagina's zijn bezocht).
 
Het spreekt voor zich dat de Kroniek zeer zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens. De Kroniek verwerkt deze gegevens in de eerste plaats om je diensten, producten en/of informatie aan te bieden en aan te passen aan je behoeften en wensen. Als het gaat om een betaalde dienst, gebruikt de Kroniek de gegevens eveneens om te factureren. Het is ook mogelijk dat De Kroniek de gegevens gebruikt om gericht aanbiedingen te doen. Zo kan bijvoorbeeld een advertentie worden getoond van een product waarvan De Kroniek vermoedt dat het uw interesse heeft of, als u daartoe toestemming hebt gegeven, een e-mail worden verzonden met daarin een aanbieding. Tenslotte kan de Kroniek, alleen nadat u toestemming heeft gegeven, gegevens aan derden ter beschikking stellen die de gegevens kunnen gebruiken om informatie aan te bieden die binnen uw interesseprofiel valt.
 
Indien je gebruik maakt van diensten van partners van De Kroniek, gelden op dat moment de regels van die partner op het gebied van privacy. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die je bezoekt.

Beheer
De Kroniek is van mening dat haar systemen altijd goed moeten functioneren en over voldoende capaciteit moeten beschikken. Om die reden maakt De Kroniek back-ups van bijvoorbeeld de mailsystemen. De back-ups gebruikt De Kroniek uitsluitend om systemen weer in de oude staat te herstellen als een storing is opgetreden. De Kroniek analyseert het gebruik van haar systemen om te bepalen welke capaciteit nodig is en om te controleren of de systemen goed functioneren.

Beveiliging
Het kraken van websites is regelmatig in het nieuws. Bij een geslaagde kraak kunnen gegevens over gebruikers van de websites op straat komen te liggen. De Kroniek wil vanzelfsprekend voorkomen dat haar websites worden gekraakt. Om die reden legt De Kroniek vast vanaf welke computers gebruik wordt gemaakt van de De Kroniek-diensten. Ook wordt continu gekeken of iemand niet illegaal probeert zich toegang te verschaffen tot de De Kroniek computers. De gegevens die worden vastgelegd, worden niet langer bewaard dan nodig voor een goede beveiliging.

Je rechten
De Kroniek wil duidelijk zijn over de manier waarop ze met jouw persoonsgegevens omgaat. Deze privacyverklaring wil daar een bijdrage aan leveren. Als je echter vragen hebt over de manier waarop De Kroniek met je persoonsgegevens omgaat, kun je altijd een bericht sturen aan:
info@dekroniekvanenkhuizen.nl.

Je kunt ook een bericht aan bovenstaand adres sturen als je wilt weten welke gegevens over jou zijn vastgelegd, als je gegevens wilt corrigeren en als je gegevens wilt laten wissen. Ook kun je doorgeven dat je niet langer prijs stelt op het per e-mail of post ontvangen van aanbiedingen. Wil je gebruik maken van jouw recht op inzage in persoonsgegevens, mag De Kroniek volgens de regels van de wet hiervoor een maximale vergoeding van € 4,50 vragen.

Cookies
Tot slot een korte toelichting over het gebruik van 'cookies'. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer. Aan de hand van cookies kunnen websites van De Kroniek je herkennen als je de volgende keer langskomt op één van de sites van De Kroniek. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om bij te houden welke producten jij in je winkelwagentje hebt liggen of om de voorkeuren die je hebt ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen. Ook kunnen cookies worden gebruikt om te voorkomen dat je een bepaalde advertentie te vaak ziet en om te registreren hoe vaak een advertentie wordt vertoond. Als het niet nodig is om in het cookie persoonsgegevens op te slaan, doet De Kroniek dit niet. Cookies kunnen je computer of de bestanden die op jouw computer staan niet beschadigen.
 
Wil je geen cookies accepteren, dan heb je altijd de mogelijkheid om dit zelf aan te geven in je browser. Meer informatie hierover kun je opvragen bij de fabrikant van je browser. Kijk op http://www.microsoft.com voor meer informatie van Microsoft Internet Explorer over cookies, op http://www.mozilla.org voor meer informatie over Mozilla Firefox over cookies of op http://browser.netscape.com voor meer informatie van Netscape over cookies. Als je cookies uitzet is het mogelijk dat bepaalde functies niet werken of dat je van bepaalde diensten geen gebruik kunt maken.

Wijzigen van de privacyverklaring
De Kroniek houdt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden. De Kroniek adviseert je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.
Volg ons via RSS
Volg ons op Twitter
Volg ons op Facebook
Volg ons op Youtube