Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.      Sluiten
 
0 stemmen

De Misthoorn van Enkhuizen.

Volgende (inactief) Vorige (inactief) Overzicht
Avatar van op 30/11/15 door Berend van der Veer
Onderwerp: Scheepvaart geef reactie! Tell a friend 4904 Clicks Ongepast  
Panorama van Enkhuizen met middenboven de vuurtoren met misthoorn. +
Panorama van Enkhuizen met middenboven de vuurtoren met misthoorn.

De Misthoorn van Enkhuizen.

Jarenlang is bij Enkhuizen, aan de noordzijde van het Krabbersgat, op de westelijke strekdam van het Krabbersgat, een misthoorn aanwezig geweest.

Vanaf 1 februari 1915 liet deze misthoorn zijn sinistere geloei horen bij dichte mist.

De misthoorn heeft tot omstreeks 1980 zijn werk gedaan. De juiste datum heb ik nog niet kunnen achterhalen.

Door de moderne navigatiemiddelen zoals radar en GPS werd een misthoorn overbodig.

In dit artikel een kort overzicht van de totstandkoming van die misthoorn.

 

In de Enkhuizer Courant van 14 oktober 1909 staat onder de kop “Kroniek van Enkhuizen, Hoorn, Medemblik en Omstreken” het volgende bericht:

 Door de vereeniging Schuttevaer en de Directie van de H. IJ S. M. worden pogingen aangewend bij het Rijk om een misthoorn te plaatsen op het einde van den leidam in zee. Nu er aan den Hoek van Holland toch een buiten gebruik gesteld is, die hier nog goed kan voldoen, hebben de aanvragers alle kans, dat dit verzoek ingewilligd wordt.  (Bron: Archief Vereniging Oud Enkhuizen)

 

Een tweede bericht hierover staat in de Enkhuizer Courant van 6 december 1910 in het verslag van

de algemeene vergadering der Visschers- vereeniging ,,0ns Belang",  gehouden Zaterdagavond in het lokaal „De West-Friesche Munt". Hierin staat onder andere:

 Tot afgevaardigden naar de algemeene vergadering der Vereeniging  tot  bevordering van de belangen der Zuiderzeevisscherij,  Vrijdag a.s. te  Amsterdam te houden,  werden benoemd de heeren Jn. Kofman Jbz. en W. Lub Dz. Op de agenda voor die ver gadering komen o.a. de volgende voorstellen voor van de afd. Enkhuizen:

1. Ter bevoegder plaatse aan te dringen op 't doen plaatsen van een sirene (of misthoorn) op den Noordelijken leidam van het Krabbersgat;

2. meer en beter  toezicht op de Zuiderzee,

3. de algemeene vergadering  dringe er bij de regeering  op aan tot het verkrijgen van Rijkskeur op ansjovis en haring.   (Bron: Archief Vereniging Oud Enkhuizen)

 

De heren hebben kennelijk hun zin gekregen, want ij de Enkhuizer Courant van 19 november 1914 staat het volgende:

Mededeeling proeven met misthoorn.  Westelijke leidam Krabbersgat, Enkhuizen.

Volgens mededeeling van het Loodswezen, zullen in de week van 23 t/in 29 November a.s. proeven worden genomen met den misthoorn op den kop van den W. lijken leidam van het Kabbersgat te Enkhuizen. Nader bericht volgt omtrent de indienststelling en het karakter van het mistsein.

(Bron: Archief Vereniging Oud Enkhuizen)

 

Hoewel afwisselend over de Noordelijke en Westelijke leidam wordt gesproken, wordt hiermee waarschijnlijk toch dezelfde dam bedoeld. De Westelijke dam van het Krabbersgat steekt ook het meest  uit naar het noorden.

 

De Enkhuizer Courant van 28-11-1914 gaat met het onderstaande artikel uitgebreid in op de werking van de misthoorn.

HULP BIJ MIST.

Nu binnenkort de nieuwe misthoorn voor het Krabbersgat in dienst wordt gesteld, zal menigeen met belangstelling vernemen hoe zoo'n hoorn werkt. Tot toelichting diene: In een der Rijksgebouwen aan de Oosterhaven, is een motor met ketel geplaatst;  de motor perst lucht tot een zekere spanning, b.v. 10 atmosfeeren druk, in den ketel; deze heeft een pijpleiding, beter gezegd kabelslang, naar den misthoorn, die op den Westelijken leidam van het Krabbersgat op de daar bestaande licht- opstand, is geplaatst. Bij den eigenlijken hoorn is een kleine luchtmotor geplaatst, die de lucht tot den misthoorn toelaat en afsluit. Moet nu de hoorn in werking worden gesteld, dan heeft de man dier er mede belast is, slechts de kraan, die verbinding geeft van den ketel met de pijpleiding, open te draaien. De geperste lucht brengt nu de kleine hoorn in werking en zoodra de afsluiting tusschen pijpleiding en hoorn wordt verbroken, wordt de lucht door den hoorn geperst en 't concert begint. In een zeker aantal seconden draait dus de kleine motor rond, zoodat de lucht regelmatig wordt toegelaten en afgesloten. Eenige uren achtereen kan de hoorn werken op de in den ketel aanwezige lucht.  Zoodoende kan men, bij plotseling opkomenden mist, de hoorn direct laten werken zonder eerst lucht te persen. Zoodra de spanning in den ketel te laag wordt, moet de groote motor worden aangezet om de lucht weder op spanning te brengen.   (Bron: Westfries digitaal archief)

 

In de Enkhuizer Courant van 30 januari 1915 staat tenslotte:

Mededeeling mistsein. W.lijke leidam Krabbersgat, Enkhuizen.

Volgens medeeling van het Loodswezen wordt vanaf 1 Februari a.s., voorloopig bij wijze van proef, mistsein gegeven met den misthoorn, elke 20 sec. één stoot van 2 sec., op den kop van den  W-lijken leidam van het Krabbersgat te Enkhuizen.   (Bron: Westfries digitaal archief)

 

De grote motor met compressor stond in het Rijksbetonningsmagazijn aan de Bierkade. Hoewel dit magazijn een echte werkplaats was, rommelig en nooit echt schoon, was deze machinekamer wel altijd blinkend schoon met daarin de prima onderhouden machinerieën. Het koper was gepoetst en het rook er altijd naar de olie die gebruikt werd om de bewegende delen te smeren.

Tussen het betonningsmagazijn en de vuurtoren op de westelijke leidam heeft een leiding gelegen om de misthoorn van perslucht te voorzien.

Rechtstreeks al een afstand van 950 meter.

 

 

 

Omdat niet alle informatie in dit artikel uit archiefstukken kon worden gehaald en ik dus een deel uit herinnering moest putten, kan ik onjuistheden niet voor 100% uitsluiten.

Als er meer informatie bekend wordt zal dit artikel worden aangevuld.

B.v.d.Veer.

Om op artikelen te kunnen reageren moet je als lid ingelogd zijn.
Als je al lid bent kunt hier inloggen of klik hier om een lidmaatschap aan te vragen.
Volg ons via RSS
Volg ons op Twitter
Volg ons op Facebook
Volg ons op Youtube