Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.      Sluiten
 
0 stemmen

Brand Westeinde 66 van Dhr. Stelling Mz.

Volgende Vorige (inactief) Overzicht
Gemaakt door Gerrit Jan de Vries
op: 24-11-2009 2009m 13:27
Gemaakt op: 24-11-2009 om 13:27
Brand Westeinde 66 van Dhr. Stelling Mz.

Brand Westeinde 66 van Dhr. Stelling Mz.

Brandweer Enkhuizen

Proces Verbaal

Op woensdagavond de 16e februari 1938, ’s avonds om ongeveer 10.35 uur, werd de brandweer gealarmeerd voor een grote brand aan het Westeinde.

Met de eerstaangewezen Brandmeesters rukte de autospuit uit en liet ik de motorspuit, ladderwagen en ander blusmateriaal volgen.

Op het terrein van de brand gekomen, bleek mij dat de grote boerderij van de Heer Stelling Mz. Westeinde 66 geheel in brand stond.

Teneinde het brandgevaar voor de omliggende gebouwen zoveel mogelijk te beperken, liet ik met twee slangleidingen op de autospuit werken, welke ik ver benedenwinds van de brand had laten opstellen en met twee leidingen op de motorspuit, welke ik bovenwinds op het terrein van de Firma Sluis & Groot had doen opstellen. Met twee slangen op de waterleiding liet ik de belendende percelen nat houden.

Een zeer sterke Noordoostelijke wind maakte ons het blussen erg moeilijk. Een geweldige vonkenregen bedreigde de benedenwinds liggende huizen. Hiervoor zijn door mij twee Brandmeesters aangewezen om bij elk gering ontstaan van brand een slang van de autospuit voor beveiliging van de gebouwen te nemen. Een hooiklamp moest afzonderlijk worden bewaakt. Het perceel Westeinde No. 66 brandde geheel uit. Alleen de belendende percelen kregen belangrijke waterschade.

Te ongeveer 12.40 uur waren wij de brand voldoende meester en kon eerst de auto- en later tevens de motorspuit inrukken. Met een straal op de waterleiding kon het nablussen ter hand worden genomen en liet ik donderdagmorgen 17 februari to 8.30 uur de laatste manschappen inrukken.

Omtrent de oorzaak van de brand is mij niets bekend, ook was de vuurzee te fel, om ter plaatse gekomen, hieromtrent naspeuringen te kunnen doen.

Deze brand vergde al ons slangenmateriaal, waarvan vele de druk van de motoren niet meer konden verdragen. Hierdoor en door de inmiddels ingetreden vorst, hebben wij bij deze brand veel slangen verloren.

De motoren waren in goede conditie en werkten uitstekend. Het personeel van de brandweer was geheel compleet, uitgezonderd 2 zieken, en heeft een zware nacht gehad. Allen hebben zich uitstekend van hun plicht gekweten en heb ik met genoegen mogen constateren, dat ieder voor zich zijn best heeft gedaan.

De vrijwilligers van “Westeinder Belang” hebben keurig werk verricht met de hun ten dienste staande hulpmiddelen en verdienen hiervoor vermelding.

De samenwerking tussen politie en brandweer was uitmuntend.

Hiervan opgemaakt dit procesverbaal, ‘op den eed bij den aanvang mijner bediening afgelegd’.

Gesloten 17 februari 1938

De Brandmeester-Generaal:
Dhr. J. Poorta
Om op artikelen te kunnen reageren moet je als lid ingelogd zijn.
Als je al lid bent kunt hier inloggen of klik hier om een lidmaatschap aan te vragen.
Volg ons via RSS
Volg ons op Twitter
Volg ons op Facebook
Volg ons op Youtube